Aa
Aa
Aa

Tagatisfondi eesmärk

  • Tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse.

Tagatisfondi tegevust reguleerivad õigusaktid

Vaata täpsemalt... 

 

 

Mis teoksil

  • 10. jaanuaril 2016 jõustusid Tagatisfondi seaduse muudatused
  • 5. jaanuaril 2015 valiti Tagatisfondi nõukogu esimeheks Kilvar Kessler ja aseesimeheks Märten Ross Loe edasi ...
  • 12. juunil 2014 avaldati uus hoiuste tagamise direktiiv 2014/49/EL Euroopa Liidu Teatajas Loe edasi ...
  • Investorikaitse direktiivi muudatusettepanekud

 


      

Hoiuste hüvitamine

Hoiused koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas 20 tööpäeva jooksul. Loe edasi...


 

Investeeringute hüvitamine

Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas 6 kuu jooksul. Loe edasi...

 

Pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamine

Kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse täies ulatuses ning ülejäänud kahjusumma 90% ulatuses 2 kuu jooksul. Loe edasi...

 

Pensionilepingute üleandmise toetamine

Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmist toetatakse täies ulatuses kuni 167,40 euro suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses. Loe edasi...

 

Share/Bookmark