Aa
Aa
Aa
Esileht : Kogumispensioni kaitse (II sammas) : Pensionifondi osakuomanikele : Fondiosalised - kohustuslike pensionifondide valit...

Fondiosalised - kohustuslike pensionifondide valitsejad

Pensionikaitse osafondi fondiosalised on kohustuslike pensionifondide valitsejad, kellel on Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusluba fondi valitsemiseks  koos õigusega osutada kohustusliku pensionifondi valitsemise teenust. Vaata kohustuslike pensionifondide ja fondivalitsejate nimekirja Finantsinspektsiooni veebilehelt
 

Filiaali kaudu ega piiriüleselt ei saa välisriigi fondivalitseja valitseda kohustuslikke pensionifonde (vaata Investeerimisfondide seadus § 34 lõige 11).
 

Fondivalitsejad - kohustusliku pensionifondi fondivalitsejad

Fondivalitsejad
Kohustuslikud pensionifondid
Kontaktandmed
AS SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID
Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)
Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)
Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)
Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia)
Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia)
Aadress: Liivalaia 8, 15038 Tallinn
Telefon: 631 0310
Faks: 613 1410
AS LHV VARAHALDUS
LHV Pensionifond 25
LHV Pensionifond 50
LHV Pensionifond Indeks
LHV Pensionifond Inress
LHV Pensionifond L
LHV Pensionifond M
LHV Pensionifond S
LHV Pensionifond XL
LHV Pensionifond XS
Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon: 680 0400
Faks: 680 0410
AS SEB VARAHALDUS
SEB Energiline Pensionifond
SEB Energiline Pensionifond Indeks
SEB Konservatiivne Pensionifond
SEB Optimaalne Pensionifond
SEB Progressiivne Pensionifond
Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Telefon: 665 6565
Faks: 665 5610
TULEVA FONDID AS
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Aadress: Telliskivi 60, 10412 Tallinn
Telefon: 600 9016

LUMINOR PENSIONS ESTONIA AS
Luminor A Pluss Pensionifond 
Luminor A Pensionifond
Luminor B Pensionifond
Luminor C Pensionifond
Aadress: Liivalaia 45
10145 Tallinn
Telefon: 628 3300
Faks: 7010 251
 
 
 

Share/Bookmark