Aa
Aa
Aa

Tagatisfondi eesmärk

  • Tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse.

Tagatisfondi tegevust reguleerivad õigusaktid

Vaata täpsemalt... 

 

 

 

 

      

Hoiuste hüvitamine

Hoiused hüvitatakse koos kogunenud intressiga täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 100 000 euro suuruses summas. Loe edasi


 

Investeeringute hüvitamine

Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas 6 kuu jooksul. Loe edasi


 

Pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamine

Kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse täies ulatuses ning ülejäänud kahjusumma 90% ulatuses 2 kuu jooksul. Loe edasi


 

Pensionilepingute üleandmise toetamine

Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmist toetatakse täies ulatuses kuni 189,31 euro suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses. Loe edasi


 

Share/Bookmark