Aa
Aa
Aa
Esileht : Hoiustajate kaitse : Hoiuste hüvitamise tähtajad

Hoiuste hüvitamise tähtajad

Alates 31. mai 2016 kehtivad uued Hoiuste hüvitamise tähtajad

Tähtaeg*

Tegevused

Teostaja

Hoiuste peatamise päev

2 tööpäeva jooksul

Hoiustajate teavitamine

Tagatisfond

Avaldab teate hoiuste hüvitamise ja hüvitamise tingimuste kohta üleriigilise levikuga päevalehtedes ja veebilehel

2 tööpäeva jooksul

Võimaldab hoiustajal tutvuda hoiuse andmetega ning annab hoiuse saldo kohta teate;
Esitab Fondile andmed hoiustajate ning nende hoiuste saldode kohta

Krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija (haldur)

4 tööpäeva jooksul hoiustajate teavitamisest

Õigus esitada vajadusel haldurile seisukoht oma hoiuse saldo õigsuse kohta

Hoiustaja

Hiljemalt 7. tööpäeval

Hüvitiste väljamaksmise lõpp

Tagatisfond, Krediidiasutus

 

Kuni 17. tööpäevani

Hüvitiste väljamaksmise tähtaja pikendamise võimalus 10 tööpäeva võrra

Tagatisfondi nõukogu

Kuni 3 aastat

Nõudeõigus

Hoiustaja

Õigus esitada nõue Tagatisfondi vastu, kui Tagatisfond ei ole tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise.

*Tähtaega arvestatakse alates hoiuste peatamise päevast

 

 

Share/Bookmark