Aa
Aa
Aa

Kutselised investorid

Kutseline investor Tagatisfondi seaduse tähenduses on väärtpaberituru seaduse§ 6 lõikes 2 või 4 nimetatud investor kelleks on:
 
  • Eesti või välisriigi krediidiasutus, investeerimisühing, fondivalitseja, investeerimisfond, kindlustusandja või muu finantsjärelevalve alla kuuluv finantseerimisasutus;
  • Eesti Vabariik või välisriik või Eesti või välisriigi kohaliku või regionaalse omavalitsuse üksus või keskpank;
  • rahvusvaheline organisatsioon, sealhulgas Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank;
  • Eesti või välisriigi finantseerimisasutus, kelle ainsaks äritegevuseks on väärtpaberitesse investeerimine;
  • väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, kes on väärtpaberituru seaduse §-s 237 sätestatu kohaselt kantud Finantsinspektsiooni poolt peetud kutseliste investorite nimekirja; 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja on äriühing, mis oma viimase majandusaasta või konsolideeritud aruande kohaselt vastab vähemalt kahele alljärgnevatest tingimustest: 

1) väikeettevõtjal on majandusaasta jooksul keskmiselt vähem kui 250 töötajat;
2) väikeettevõtja aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot;
3) väikeettevõtja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot.
 
  • Eesti või välisriigi äriühing, kes ei ole väikeettevõtja;
  • füüsiline isik, kes on väärtpaberituru seaduse §-s 237 sätestatu kohaselt kantud Finantsinspektsiooni nimekirja;

Füüsilisest isikust kutseline investor peab vastama vähemalt kahele alljärgnevatest tingimustest: 

1) investor on eelneva nelja kvartali jooksul teinud väärtpaberiturul keskmiselt vähemalt 10 olulises mahus tehingut kvartalis;
2) investori väärtpaberiportfelli maht ületab 500 000 eurot;
3) investor töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas ametikohal, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise kohta.
 
  • välisriigi väikeettevõtja või füüsiline isik, kes on selles välisriigis registreeritud kutselise investorina.
 

 

Share/Bookmark