Aa
Aa
Aa

Tagamisele mittekuuluv pensionileping

Pensionilepingute osafondi arvel ei toetata kindlustusvõtja pensionilepingu üleandmist teisele kindlustusandjale, kui pensionilepingu sõlminud kindlustusvõtja oli toetamist põhjustanud sündmuste ja olukorra (kindlustusandja tegevusloa kehtetuks tunnistamine, kindlustusandjale erirežiimi kehtestamine või pankroti väljakuulutamine) tekkimise ajal:

1) selle kindlustusandja, kelle kindlustusportfell üle antakse, juhatuse või nõukogu liige või audiitor;
2) punktis 1 nimetatud isiku abikaasa;
3) selle kindlustusandja, kelle kindlustusportfell üle antakse, emaettevõtja juhatuse või nõukogu liige või juhatuse liikme abikaasa.

 

Share/Bookmark