Aa
Aa
Aa

Hüvitamisele mittekuuluv kahju

Pensionikaitse osafondi arvel ei hüvitata kahju osakuomanikule, kes oli kahju tekitamise perioodil:

1) kahju tekitanud kohustusliku pensionifondi valitseja juhatuse või nõukogu liige või audiitor;
2) selle pensionifondi depoopanga juhatuse või nõukogu liige;
3) selle pensionifondi fondijuht;
4) punktides 1–3 nimetatud isiku abikaasa;
5) kahju tekitanud pensionifondivalitseja emaettevõtja juhatuse või nõukogu liige või juhatuse liikme abikaasa.
 

Share/Bookmark