Aa
Aa
Aa

Nõukogu otsused

Nõukogu koosolek

  • Nõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku esimees.
  • Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kuus nõukogu liiget.
  • Nõukogu koosolek protokollitakse. Nõukogu koosoleku protokolle säilitab Fond tähtajatult.
Share/Bookmark