Aa
Aa
Aa

2010 aasta

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.11.2010.a. (päevakorrapunkt 6)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse §738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.11.2010.a. (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

....

2.   Jätta pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,01% pensionifondide vara puhasväärtusest samale tasemele.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.11.2010.a. (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

....

2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:

1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;

2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;

3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.11.2010.a. (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

....

2. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määraks 0,047% Tagatisfondi seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud hoiuste summast ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2011. a II kvartalis.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Tagatisfondi nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.11.2010.a. (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1.   Valida Andres Lipstok Tagatisfondi nõukogu esimeheks.

2.   Valida Raul Malmstein Tagatisfondi nõukogu aseesimeheks.

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2009.a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 28.05.2010.a. (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1.   Kinnitada Fondi 2009. aasta majandusaasta aruanne.

Andres Lipstok
Nõukogu esimees

Share/Bookmark