Aa
Aa
Aa

2021 aasta

Tagatisfondi strateegia kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.11.2021 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2022-2024 a tegevusstrateegia.  

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 15.10.2021 (päevakorrapunkt 6)

Nõukogu otsustas:

1.  Kehtestada pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määraks 0,01% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast. Uus osamaksemäär rakendub alates kvartaliosamkse tasumisest 2022. aasta I kvartalis. 

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 15.10.2021 (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta muutmata pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,003% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväätusest.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 15.10.2021 (päevakorrapunkt 4)

 Nõukogu otsustas:

 

2. Kehtestada Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra investeeringute mahtude lõikes järgnevalt:

  • 1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0025% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga. Uus osamaksemäär rakendub alates kvartaliosamakse tasumisest 2022. aasta I kvartalis.

3. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgnevalt:

  • 1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
  • 2)  väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.03.2021 (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

1.   Kehtestada pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määraks 0,003% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväätusest ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2021. a III kvartalist.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees

 


Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.03.2021 (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees

Share/Bookmark