Aa
Aa
Aa

2022 aasta

 

Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.04.2022 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,54% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2027. aasta lõpp.
2. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi osamakse määraks 0,09% eelmise aasta keskmistest tagatud hoiustest.
3. Otsuse punktis 1 kehtestatud sihttase ja punktis 2 osamakse määr jõustuvad 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Märten Ross

Nõukogu esimees

 

Share/Bookmark