Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2022

Finantsinspektsioon tunnistas 10. oktoobril kehtetuks AS-i KIT Finance Europe (registrikood: 11058103) investeerimisühingu tegevusloa ja täiendava tegevusloa investeerimisnõustamisega tegelemiseks. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotlusel.

Finantsinspektsioon keelas selle aasta 11. märtsil AS-il KIT Finance Europe (KFE) uute kliendisuhete loomise ja neile investeerimisteenuste ning investeerimisteenuste kõrvalteenuste osutamise, kuna ettevõtte ärimudel oli suunatud valdavalt Vene residentidele. Samuti esines investeerimisühingul olulisi nõrkusi klientide tuvastamise ja käsitlemise kontrollisüsteemides olukorras, kus paljud riigid on vastu võtnud ja rakendanud arvukaid rahvusvahelisi sanktsioone.

KFE jätkamine Eestis investeerimisühinguna ei ole võimalik nende omandistruktuuri ja ärimudeli tõttu, kus paljuski toetuti vene omanikele ja klientidele. KFE on Finantsinspektsioonile kinnitanud, et ta on lõpetanud enamuse kliendilepingutest. Osade kliendilepingute lõpetamine on viibinud sanktsioonidega seotud blokeeritud kontode või vahendite tõttu. Praegu veel kehtivad kliendilepingud lõpetatakse jooksvalt.

Tagatisfondil hüvitamiskohustust ei teki, kuna tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotlusel ehk tegu on ühingu vabatahtliku lõpetamisega. KFE jätkab tegevusloa kehtetuks tunnistamise järgselt oma klientide varade tagastamist. Küsimuste puhul tuleb KFE klientidel pöörduda otse KFE poole.

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb tänase seisuga Eestis kaheksa investeerimisühingut. Investeerimisühingute nimekiri on kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.

Share/Bookmark