Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2023

Tagatisfond tõstab pankade fondimakset 
 
Tagatisfondi nõukogu otsustas 26. aprilli korralisel koosolekul tõsta pankadele hoiuste tagamise osafondi maksemäära. Kui seni maksid pangad fondi 0,09% tagatud hoiuste summast, siis nüüd tuleb maksta 0,2%. Uus maksemäär arvestatakse pankade eelmise aasta tagatud hoiuste mahust. 
 
“Tagatisfondi seaduse kohaselt arvestatakse osamakse määra suuruse üle otsustamisel nii majanduse seisu kui ka seda, millist mõju osamakse suurus pankadele võib avaldada. Suuresti tänu intressimäärade kiirele tõusule kasvavad lähiajal eeldatavasti oluliselt Eesti pankade kasumid. Hoiuste tagamiseks vajaliku maksemäära tõstmine lähtub loogikast, et pankade kasumite vaatenurgast on headel aegadel õige luua puhvreid võimalikeks tulevasteks halvemateks aegadeks. Kõrgem maksemäär kujutab endast pankade suuremat panust Eesti finantsturvavõrgu tugevdamisse,” selgitas maksemäära tõstmise vajadust Tagatisfondi nõukogu esimees Madis Müller. 
 
Kui eelmisel aastal maksid pangad hoiuste tagamise osafondi kokku 16 miljonit eurot, siis tänu maksemäära tõstmisele on sel aastal oodata fondi 38 miljonit eurot. Fondi kogutakse raha selleks, et vajadusel hüvitada raskustesse sattunud pankade klientide hoiused. Tagatisfondi peamine eesmärk on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses ette nähtud tingimustel.
 
Share/Bookmark