Aa
Aa
Aa

Õigusaktid

Tagatisfondi seadus

Tagatisfondi põhikiri


Seadused

Väärtpaberite registri pidamise seadus

Investeerimisfondide seadus

Kogumispensionide seadus

Krediidiasutuste seadus

Väärtpaberituru seadus

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus


Rahandusministri määrused

28.04.2003. a nr. 64 Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele

23.10.2002. a nr. 123 Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

23.10.2002. a nr. 121 Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord

27.05.2009. a nr. 35 Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

15.08.2002. a nr. 104 Investorile ja Tagatisfondile esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord

09.12.2008. a nr. 44  Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord

27.02.2016. a nr. 14 Hoiuste tagamise osafondi aruandluse kord

09.03.2016. a nr. 16 Hoiustaja teabelehe andmekoosseis

17.10.2016. a nr. 46 Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

14.11.2016. a nr. 51 Hoiuste tagamise osafondi riskipõhiste osamaksete arvutusmeetodite ja vajalike arvestus-ja aruandekohustuste kehtestamine


Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta 3. märts 1997.a.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2014/49/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta 16. aprill 2014.a.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta 30. mai 1994.a.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/14/EÜ millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga

 

Share/Bookmark