Aa
Aa
Aa
Esileht : Hoiustajate kaitse : Välisriigi krediidasutuse Eesti filiaalid

Välisriigi krediidasutuse Eesti filiaalid

Ei hüvitata välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate hoiuseid, mis on selle krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi kohaselt tagatud ja hüvitatakse samasuguses või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus.

Eestis tegutsevate välisriigi krediidiasutuste filiaalides olevad hoiused on tagatud ja hüvitatakse krediidiasutuse asukohariigi hoiuste tagamise skeemi poolt.

Välisriigi krediidiasutuste filiaalid
Hoiuste tagamise skeemi asukohariik
Rakendatav hoiuste hüvitise piirmäär (eurodes)
Hüvitise maksmiseks kasutatav valuuta
 
     
OP Corporate plc Eesti filiaal
Soome skeemi veebileht:
100 000
Euro
 
     
AS Citadele banka Eesti filiaal
Läti skeemi veebileht:
100 000
Euro
 
 
 
 

Kuna hoiuste hüvitamise tingimused on Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidel erinevad, siis hoiuste hüvitamise tingimuste sh ka hoiuste hüvitamise piirmääraja hüvitise maksmiseks kasutatava valuuta täpsemaks teadasaamiseks tuleks igal hoiustajal pöörduda konkreetse krediidiasutuse filiaali kontorisse.

Share/Bookmark