Aa
Aa
Aa

2023 aasta

 

 

 

Tagatisfondi vara paigutamise lepingu pikendamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.04.2023 (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1. Pikendada Eesti Panga ja Tagatisfondi vahel sõlmitud Tagatisfondi vahendite paigutamise lepingut kolme aasta võrra kuni 1. juulini 2026. aastal.

 

Madis Müller
Nõukogu esimees
 

 

 

Tagatisfondi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.04.2023 (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2022. a majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2022. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehel.
3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

Madis Müller
Nõukogu esimees
 

 

 

 

Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.04.2023 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,63% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2023. aasta lõpp.
2. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi osamakse määraks 0,2% eelmise aasta keskmistest tagatud hoiustest.
3. Otsuse punktis 1 kehtestatud sihttase ja punktis 2 osamakse määr jõustuvad 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Madis Müller
Nõukogu esimees

 


Tagatisfondi nõukogu aseesimehe valimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 8.02.2023 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Valida Tagatisfondi aseesimeheks Evelyn Liivamägi alates 08.02.2023.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

Madis Müller
nõukogu esimees

 

 


Tagatisfondi nõukogu esimehe valimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 8.02.2023 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1. Valida Tagatisfondi esimeheks Madis Müller alates 08.02.2023.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

 

Katrin Talihärm
nõukogu liige nõukogu esimehe ülesannetes 

 

Share/Bookmark